Zmierzając do Kołobrzegu grzechem by było nie skorzystanie z bogactw tego regionu, czyli wód solankowych oraz bogatych złóż borowinowych. Solanki kołobrzeskie mają właściwości podobne do płynu fizjologicznego człowieka, zawierają w sobie brom, jod, sód, jony wapnia, żelaza i magnezu. Źródła solankowe są podstawą do wykonywania zabiegów balneologicznych, inaczej leczniczych, takich jak kąpiele solankowe w wannie, gimnastyka w basenie solankowym oraz do leczenia wziewnego, czyli inhalacji. W okolicach Kołobrzegu znajdują się liczne źródła wód solankowych. Jeżeli zaś chodzi o borowinę to pochodzi ona ze złoża torfu typu niskiego, o dużym rozkładzie i charakteryzuje się bogatym składem botanicznym, oraz niedużym zanieczyszczeniem związkami nieorganicznymi.